Sterowniki klimatu Total Control

Sterowniki klimatu Total Control

To szeroki wybór sterowników - od zaawansowanych technologicznie do zarządzania całą hodowlą oraz mikroklimatem z możliwością podglądu i sterowania zdalnego poprzez smartfon lub komputer - po proste sterowniki wentylacji

Dodatkową zaletą jest proste menu w języku polskim

Sterownik klimatu TC 1204+

Pozwala na zarządzanie: wentylacją, niezależnie 4 siłownikami, wlotami powietrza, ogrzewaniem, chłodzeniem, oświetleniem, stacją pogodową, systemem alarmów. Opcja ważenie drobiu i paszy w silosach. Gromadzi dane statystyczne hodowli i jej wykresy. Dzięki łączenia z internetem i centralną skrzynką komunikacji – TCR - również do zarządzania i podglądu zdalnego

Posiada wejścia z możliwością podpięcia: 7 czujników temperatury (4 dołączone); 1 czujnika CO2; 1 czujnika amoniaku NH3; 1 czujnika wilgotności; 1 czujnika podciśnienia; 1 wskaźnika wiatru; 1 czujnika ciśnienia; 1 wagi oraz 4 wejścia cyfrowe
Wyjścia: 16 wyjść przekaźnikowych; 4 wyjścia 0-10V; 4 wyjścia silnika jedno/trójfazowego

Sterownik klimatu TC 1204

Pozwala na zarządzanie: wentylacją, niezależnie 2 siłownikami, wlotami powietrza, ogrzewaniem, chłodzeniem, oświetleniem, stacją pogodową, systemem alarmów. Opcja ważenie drobiu i paszy w silosach. Gromadzi dane statystyczne hodowli i jej wykresy. 

Posiada wejścia z możliwością podpięcia: 6 czujników temperatury (3 dołączone); 1 czujnika CO2 lub czujnika amoniaku NH3; 1 czujnika wilgotności; 1 czujnika ciśnienia; 1 wskaźnika wiatru; 1 wagi oraz 2 wejścia 0-10 V i 4 wejścia cyfrowe

Wyjścia: 12 wyjść przekaźnikowych; 4 wyjścia 0-10V; 2 wyjścia silnika jedno/trójfazowego

Sterownik klimatu TC 1203

Pozwala na zarządzanie: wentylacją, wlotami powietrza, ogrzewaniem, matami grzewczymi, chłodzeniem, systemem alarmów w chlewniach. Gromadzi dane statystyczne hodowli i jej wykresy

Kontrola zużycia paszy i wody za pomocą specjalnych liczników

Posiada wejścia z możliwością podpięcia: 4 czujników temperatury (2 dołączone); 1 czujnika wilgotności, 1 czujnika CO2, 1 czujnika ciśnienia statycznego oraz 2 wejścia cyfrowe

Wyjścia: 12 wyjść przekaźnikowych, 4 wyjścia 0-10V, 1 triak 10A, 1 triak 25A

Sterownik klimatu TC 1201

Pozwala na zarządzanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem na fermach drobiu lub w chlewniach

Możliwość ustawiania czasowych sekcji dla wentylacji, alarmu niskiej i wysokiej temperatury oraz  przewietrzania

Maksymalne obciążenie prądu urządzenia to 25A
  
Posiada wejście z możliwością podpięcia 1 czujnika temperatury
  
Wyjścia: 2 wyjścia przekaźnikowe, 1 wyjście 0-10V, wyjście 6A/15A/25A


Skrzynka komunikacji TCR do sterowników klimatu Total Control

Centrala komunikacyjna umożliwiająca bezprzewodową łączność ze sterownikami klimatu Total Control oraz wagami dla drobiu i wagami pod silos

Pozwala uzyskać dostęp do sterowników klimatu poprzez smartfon lub komputer. Komunikacja z chmurą poprzez GRPS lub Wi-Fi Możliwość podłączenia maksymalnie 16 urządzeń

Posiada wejścia z możliwością podpięcia: 1 czujnika temperatury; 1 wejście zasilania awaryjnego
Wyjścia: 1 alarm; 2 Porty CAN WIFI IEEE 208.11 b/g/n; modem do komunikacji GPRS/QUAD BAND Zasilanie 12Vdc /230 V

Antena EDAR

Antena radiowa do komunikacji radiowej

Sterownik mikroklimatu SWD6

SWD 6 to regulator klimatu, który zawiera następujące funkcje:
▪ Sterowanie wentylatorami do 6 A
▪ Motoreduktor do sterowania wlotami o wadze do 200kg
▪ Bateria w zestawie. (W przypadku awarii zasilania elektrycznego wloty przechodzą w pozycję awaryjną)
▪ Styk termiczny może być ustawiony jako schładzanie lub ogrzewanie
▪ 1 czujnik temperatury
▪  Regulacja wlotów i wentylacji jest programowana niezależnie i można ustawiać różne wartości

Moduły wlotów TCMW230 i TCMW24

To mikroprocesorowe urządzenia przeznaczone do obsługi napędu wlotów powietrza

Umożliwiają ustawienie pozycji wlotów w zadanym położeniu (wymagany potencjometr) zarówno manualnie z przycisków jak i określonym standardowym sygnałem 0-10V

Konfiguracja urządzenia pozwala na inwersję sygnału sterowania odebranego z komputera (0-10V/10V-0), inwersję sygnału zwracanego jak i pełną - zautomatyzowaną - kalibrację zakresu ruchu wlotów

Dane techniczne TCMW230/TCMW24

Źródło sterowania: 0-10V (RS485 - protokół AdrIS)
Kompatybilne ze wszystkimi komputerami z komunikacją 0-10V do sterowania klimatem w budynkach inwentarskich.

- dla modułu WL230VAC
Napięcie zasilania: 230V / 50 Hz
Typ sterowania: przekaźniki

- dla modułu WL24VDC
Typ sterowania: klucz półprzewodnikowy 24V
Napięcie zasilania: 230V / 50 Hz 
Wbudowany zasilacz 24V/3.5A (krótkotrwale 5A) 

Klasa szczelności IP40. Temperatura pracy od 0 °C ... 50 °C 

Rozszerzenie prądowe 0-10V do wentylatorów 1-fazowych

Regulator SPA jest mikro-procesorowym urządzeniem przeznaczonym do regulacji mocy elektrycznych silników jednofazowych 

Umożliwia regulację od całkowitego wyłączenia do pełnego załączenia 0%...100% z możliwością ustalenia minimalnego sterowania oraz strefy zabronionej

Istnieje możliwość ustawienia minimum sterowania w 8 punktach z zakresu 20-125V oraz ustawienia przejścia przez maksimum przy starcie

Dane techniczne regulatorów SPA

Napięcie zasilania: 230V / 50 Hz
Maksymalny ciągły prąd obciążenia: 12A
Źródło sterowania: 0-10V (0-5V SKOV, RS48 - protokół AdrlS)
Inwersja sterowania: 0-10V, 10-0V 
Typ sterowania: fazowe

Kompatybilne ze wszystkimi komputerami z komunikacją 0-10 lub RS485 do sterowania klimatem w budynkach inwentarskich

SPA 12 – 12A
Kod produktu: 6915
  

Klasa szczelności IP66. Temperatura pracy od 0 °C ... 50 °C 

Total Control - ulotka do pobrania

Bestfeeder

KONTAKT

Bestfeeder

info@bestfeeder.eu