Vågar till silor

Vågar till silor

Vägningssystem för silor 

Designat för att övervaka förbrukningen och mängden foder i silor. 

Består av: - stödplattor med töjningsmätare till alla siloben för plast- respektive metallsilo, 

anpassade efter silons vikt - MHK kopplingsboxar – beroende på antalet siloben - lämplig modul med följande produktkoder: 

SWD1 - för 1 silo, SWD3 - för 1 till 3 silor som ytterligare kan anslutas till TCR-kommunikationsboxen - via radio eller tråd, för att fjärrkontrollera data som sparats i molnet

Stödplatta för siloben

Galvad ochväderbeständig

Den nedre delen av plattan är monterad ihop med en töjningsmätare på 5 toneller 7,5 ton för varje ben, beroende på silons vikt

Den övre delen är anpassad till varje silotyp
  
- plast – produktkod 8852-04
- metall – produktkod 8852

Jordledare är ansluten till stödplattan

SWD kontroller

Ett verktygför att kontrollera kostnaderna för uppfödning, konsumtion och produktion avfoder samt leveranshantering

Statistik över foderförbrukning och påfyllning för 120 dagar

Programmering av larm vid minimal mängd foder

Avstängning av utfodringssystemet under tiden för fyllning av silon för att ökavägningsnoggrannheten

Möjlighet att ansluta till en smartphone eller dator via TCR-modulen ochkontrollera lagrad data i molnet

MHK1

Kopplingsdosaför SWD-modulen - en för varje silo med högst 4 ben

Produktkod: MHK1

MHK2

Kopplingsdosaför SWD-modulen - en för varje silo med högst 8 ben

Produktkod: MHK2


SWD1

Kontrollertill vägningssystem för 1 silo

Produktkod: SWD1

SWD 1-3

Kontrollertill vägningssystem för  1-3 silor 

Produktkod: SWD3

TCR - Fjärråtkomst

TCR-kommunikationsstyrenheten ansluts via mobiltelefonnätet eller via en WIFI-anslutning. 


Den gör det möjligt att fjärrstyra alla system för fjäderfäanläggningar var som helst i världen via en app från en smartphone, dator eller bärbar dator med internetuppkoppling.

Fördelar med ett fjärrstyrt TCR-system

Minimala kostnader för installation, anslutning och konfiguration Kräver ingen ytterligare utrustning eller dyra fiberoptiska kablar. 

Möjliggör övergripande och detaljerad kontroll av jordbruksverksamheten med sammanfattande tabeller, grafer och varningar. 

Minimerar antalet servicepersonal.  Gör det möjligt att visa, jämföra och analysera dataarkivet för de tre senaste partierna av boskap. 

Gör det möjligt att centralisera ett obegränsat antal byggnader och anläggningar, oavsett avståndet mellan dem.

Silovågar - broschyr att ladda ner

Bestfeeder

KONTAKT

Bestfeeder

info@bestfeeder.eu