Cooling Pad

Kylning

KylsystemetCooling Pad är baserat på processen att kyla luften genom att förånga vatten påsystemets evaporativa paneler som monteras på byggnadens yttervägg, framförluftintagen

På så sättkan man effektivt sänka temperaturen inomhus beroende på luftens temperatur ochfuktighet.  Ju högre temperatur och julägre relativ luftfuktighet, desto snabbare avdunstar vattnet och desto bättrekyleffekt

Därför är det viktigt med en effektiv ventilation som tar bort överflödig fuktlöpande

Funktionssätt

Gavelfläktarsuger in varm luft utifrån

Luften passerar genom särskilda paneler längs vilka vatten rinner, mättas medfukt och kyls ner, vilket ger bort termisk energi för vattenavdunstning

Kylning sker genom avdunstning (förändring av vattnets fysikaliska tillståndtill ånga), eftersom 628Wh av termisk energi som tas från luften behövs för attförånga 1 liter vatten, vilket i sin tur sänker luftens temperatur


Kylning av inomhusluft

Specialutformadepaneler kännetecknas av hög förångningseffektivitet och luftgenomsläpplighet 

Kylpaneler

Vi erbjuder 2 typer av kylpaneler:

Bestruket papper och plast.

En standardpanel är 2000 mm hög, 600 mm bred och 150 m tjock

Anpassad panelhöjd är 1000 mm, 1500 mm eller 1800 mm

Systemets uppbyggnad

Evaporativapaneler sitter i en speciell ram och rännor i rostfritt stål

Återcirkulationspumpen tillför ständigt vatten från tanken till den övrerännan, varifrån det rinner ner och fuktar hela panelen

Den nedre rännan samlar upp överflödet av rinnande vatten som sedan avledsgenom rören till en lägre placerad tank varifrån det återgår tillcirkulationen    

Vattnet i tanken fylls på automatiskt och flottören håller önskad vattennivå

Montering

Alla delarav konstruktionen, vattenförsörjning, pump samt lim och silikon för monteringmedföljer

Fördelar med systemet

- effektivoch snabb sänkning av inomhustemperaturen

- enkel konstruktion och låga driftskostnader

- låg vattenförbrukning

- systemets tillförlitlighet 
  
- lätt rengöring - enkel konstruktion och montering
   

  

Ytterligare beläggning

På särskildbegäran är det möjligt att täcka pappret på ena sidan med ytterligarebeläggning av svart lim som skyddar panelerna ännu bättre mot solstrålning,ökar deras hållbarhet och gör det möjligt att rengöra panelerna med en borsteutan att skada ytan 

Kylplatta i plast

Plastpanelerför avdunstningskylning av polypropen.

Dekännetecknas av:

* hög kemiskbeständighet

* Lätt atthålla rent.

* högUV-beständighet

* patenteraddesign för att förbättra kylningseffektiviteten. 

* ljusogenomsläpplighet

* långlivslängd

Cooling Pad - broschyr att ladda ner

Bestfeeder
Bestfeeder

KONTAKT

Bestfeeder

info@bestfeeder.eu